Japke-d. Bouma – Dit zijn de ergste taalclichés en taalergernissen en zo kun je ze het beste vermijden.